O ośrodku

Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wieprzu powstał w październiku 2004 roku. Jest to dzienny ośrodek wsparcia, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale także dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością fizyczną i innymi sprzężeniami. Jest to gminna jednostka organizacyjna finansowana z budżetu Wojewody Małopolskiego. Z usług Naszego Domu korzystają osoby z terenu gminy Wieprz, Andrychów, Osiek oraz Wadowice.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności użytkowników, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. Zajęcia w Domu prowadzi wykwalifikowana kadra pracownicza, która- jako zespół wspierająco-rehabilitacyjny- odpowiada za właściwe funkcjonowanie i działanie ośrodka, zmierzające do osiągnięcia przez wspomagane osoby poprawy jakości dotychczasowego życia. Z usług Domu korzysta 25 podopiecznych.